Tidevannsvarsel for de neste to døgn (høyvann/lavvann)


Se landheving
i kart

Landheving

Møt våre forskere

Se folkene bak
Se havnivå

Målinger og kvalitetssikring

Les om vår prosess for å sikre vanndata

Få tidevannsdata
på din side

Gratis data


{image:alt_text}

«Tidevannstabeller» til fri nedlasting

Publikasjonen «Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» er no gratis tilgjengeleg for nedlasting.

{image:alt_text}

Enklere søk på Se havnivå

Søket for vannstand og tidevannsinformasjon er oppgradert. Nå kan du søke på posisjon, og framstillingen av søkeresultatene har fått en ansiktsløfting. Innholdet på nettsidene er det samme.


Tema

Store og mange havstrømmer utenfor norskekysten

Det dominerende trekket for havstrømmer utenfor norskekysten er relativt varmt og salt atlanterhavsvann som kommer inn i Norskehavet mellom Færøyene og Shetland.

Tema
Kristiansand, laserdata

Se havnivåendringer i terrenget

For å bedre forstå hvordan havnivåendringer vil påvirke oss langs kysten, er det nyttig å plotte inn prognosene i et kart.

Tema
Grønland

Issmelting forandrer jordas tyngdefelt

Når is smelter på Grønland, skulle man kanskje tro at vi ville få et økt havnivå her i nord, blant annet langs norskekysten. Men det er ikke tilfellet. Vannet vil paradoksalt nok samle seg på den sørlige halvkule.

Tema

Hva er stormflo?

Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy. Særlig lufttrykksendring og vind påvirker vannstanden.